Цөөн үгээр

- Цагааннуур сумын төсвийн 2020 оны ил тод байдал - ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН-2020 - Цагааннуур сумын нийгэм, 2019 оны 4-р улиралын эдийн засгийн үзүүлэлт

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2020-04-01 Цахимаар
Хүлээж авсан
Норолхоо : 20×6 гийн хүлэмжийг бүрхэх материал авъя
2020-03-26 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2020-03-06 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2020-04-01 Цахимаар
Хүлээж авсан
Норолхоо : 20×6 гийн хүлэмжийг бүрхэх материал авъя
2020-03-26 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2020-03-06 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ