Цөөн үгээр

- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай захирамж гарлаа. - Цагааннуур сумын 1-р цэцэрлэгийн 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - 2-р цэцэрлэгийн 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төрийн үйлчилгээ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
2 279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай АЗДЗ 2019-08-27 2019-08-27 Файл татах
3 273 Ажлын хэсэг байгуулах тухай АЗДЗ 2019-08-21 2019-08-21 Файл татах
4 272 Согтууруулах ундааны үйлдвэрллийн сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд зөвшөөрөл олгох сунгах, түтгэлзүүлэх хяналт тавих ажлыг хэсэг томилох тухай. 2019-08-21 2019-08-21 Файл татах
5 269 Бурцеллёз өвчинөөс урдчилан сэргийлэх тарилга, сорил шинжилгээ хийх тухай 2019-08-15 2019-08-15 Файл татах
6 217 Төр захиргааны байгуулагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2019-06-14 2019-06-14 Файл татах
7 126 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2019-04-03 2019-04-03 Файл татах
8 96 ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2019-03-06 2019-03-06 Файл татах
9 126 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ЗГТогтоол 2019-03-04 2019-03-04 Файл татах
10 85 МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
11 88 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
12 90 “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт”-ыг хавсралт ѐсоор шинэчлэн баталсугай. 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
13 46 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 2018-02-06 2018-02-06 Файл татах
14 13 ИНХ-ын 2015 оны 22-р тогтоол 2016-12-10 2016-12-20 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ