Цөөн үгээр

- 1-р цэцэрлэгийн 2023 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл - ЕБС-ийн 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - 2-р цэцэрлэгийн 2023 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 78 2023 оны төсөв батлах тухай 2022-12-15 2023-12-15 Файл татах
2 70 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2022-10-10 2023-10-10 Файл татах
3 61 2022 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2022-05-20 2022-12-31 Файл татах
4 69 Ойгоос хуш модны самар бэлтгэх, ашиглах дээд хэмжээ тогтоох тухай 2022-04-25 2033-04-25 Файл татах
5 58 Баяр зохион байгуулах тухай 2022-04-25 2022-12-31 Файл татах
6 58 2022 оны мал амьтны шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө батлах тухай 2022-04-25 2022-12-31 Файл татах
7 53 Хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай 2022-04-25 2022-12-31 Файл татах
8 49 Төсөл сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай 2022-04-05 2022-12-21 Файл татах
9 50 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулах чиглэл тогтоох тухай 2022-04-05 2022-12-31 Файл татах
10 42 Сумын ойн сангаас 2022 онд түлээний мод бэлтгэн хуваарь батлах тухай 2022-01-28 2022-12-31 Файл татах
11 37 Сумын 2021 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх тухай 2021-12-17 2021-12-31 Файл татах
12 40 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2021-12-17 2022-12-31 Файл татах
13 35 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ ТҮҮХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-09-26 2017-10-01 Файл татах
14 10 Зарим эхүүдийг алдарт эхийн 1,2-дугаар одонд тодорхойлох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
15 9 Ажиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2017-02-10 2017-02-10 Файл татах
16 8 Тогтоолын биелэлтийг хангуулах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
17 7 Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
18 21 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
19 6 Шагналын журам батлах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
20 2 2017 бэлтгэх модны дээд хэмжээг тогтоох тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
21 1 Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
22 31 ИТХ-ын 2015 оны 21-р тогтоол 2016-12-07 2016-12-08 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ