Цөөн үгээр

- Ойн ангийн 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - Соёлын төвийн 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - ЭМТ-ийн 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
Сул орон тооны захиалга

1 жилийн өмнө 69

Нярав ажилд авна

2 жилийн өмнө 502

Сул орон тоо

2 жилийн өмнө 536

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо

3 жилийн өмнө 102