Цөөн үгээр

- Соёлын төвийн 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - Ойн ангийн 2023 оны батлагдсан төсөв - Ойн ангийн 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ