Цөөн үгээр

- 1-р цэцэрлэгийн 2023 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл - ЕБС-ийн 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - 2-р цэцэрлэгийн 2023 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Иргэн та 18 байгууллагын 272 үйлчилгээг авах боломжтой

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 135
Төрийн үйлчилгээг операторын тогтолцоонд шилжүүлэх төрийн үйлчилгээг цахимжуулах төслийн хүрээнд Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал системээс үйлчилгээний оператораар дамжуулан дараах 18 байгууллагын 272 төрлийн мэдээлэл, лавлагааг иргэний үнэмлэхээр олгож байна .
1. (Сэлэнгэ аймаг) Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
2. (Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
3. (Сэлэнгэ аймаг) Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах
4. (Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах
5. (Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
6. (Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ
7. (Сэлэнгэ аймаг) Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох (Барилгын зураг)
8. (Сэлэнгэ аймаг) Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах
9. (Сэлэнгэ аймаг) Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
10. (Сэлэнгэ аймаг) Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах
11. (Сэлэнгэ аймаг) Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт
12. (Сэлэнгэ аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох
13. (Сэлэнгэ аймаг) Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
14. (Сэлэнгэ аймаг) Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
15. (Сэлэнгэ аймаг) Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
16. (Сэлэнгэ аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл олгох
17. (Сэлэнгэ аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл сунгах
18. (Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар
19. (Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох
20. (Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
21. (Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
22. (Сэлэнгэ аймаг) Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)
23. (Сэлэнгэ аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах
24. (Сэлэнгэ аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх
25. (Сэлэнгэ аймаг) Малын А данс олгох
26. (Сэлэнгэ аймаг) Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах
27. (Сэлэнгэ аймаг) Нотариатын баримтын хуулбар
28. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
29. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
30. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
31. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
32. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
33. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
34. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
35. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
36. (Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
37. (Сэлэнгэ аймаг) Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
38. (Сэлэнгэ аймаг) Сүм хийд байгуулах, зөвшөөрөл сунгах хүсэлт
39. (Сэлэнгэ аймаг) Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
40. (Сэлэнгэ аймаг) Техникийн нөхцөл сунгах (цэвэр, бохир ус)
41. (Сэлэнгэ аймаг) Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
42. (Сэлэнгэ аймаг) Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах (хайрга, дайрга, элс бэлтгэх) зорилгоор өргөдөл хүлээн авах
43. (Сэлэнгэ аймаг) Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
44. (Сэлэнгэ аймаг) Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
45. (Сэлэнгэ аймаг) Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
46. (Сэлэнгэ аймаг) Хяналтын камерийн тодорхойлолт гаргах
47. (Сэлэнгэ аймаг) Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
48. (Сэлэнгэ аймаг) Цалингийн тодорхойлолт
49. (Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.22кВ)
50. (Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.4кВ)
51. (Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл шинэчлэх
52. (Сэлэнгэ аймаг) Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
53. (Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг өөрчлөх
54. (Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх
55. (Сэлэнгэ аймаг) Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
56. (Сэлэнгэ аймаг) Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
57. (Сэлэнгэ аймаг) Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
58. (Сэлэнгэ аймаг) Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
59. (Сэлэнгэ аймаг) Эхийн одонгийн лавлагаа
60. (Сэлэнгэ аймаг) Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа
61. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
62. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
63. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
64. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
65. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
66. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
67. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
68. (Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
69. (Сэлэнгэ) Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах
70. J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
71. Авто болон төмөр зам барих, засах (Замын гүүр, далан, ус зайлуулах байгууламж) зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
72. Авто зогсоол, ажилчдын амралтын байр байгуулах, ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
73. Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
74. Автомашин түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
75. Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар
76. Автын агаарын бохирдлын төлбөр
77. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
78. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
79. Ажил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ (цайны газар, зочид буудал, халуун ус, мах махан бүтээгдэхүүний) үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
80. Амрах, аялах, зугаалах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
81. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр
82. Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ
83. Археологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
84. Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
85. Ашигт малтмал олборлолт, ашиглалтын зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
86. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
87. Ашигт малтмалын хайгуул хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
88. Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр
89. Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт
90. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт
91. Бүх төрлийн сургалт зохион байгуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
92. Вакцины гэрчилгээ
93. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)
94. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)
95. Гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
96. Гаалийн хяналтын талбай байгуулах, авто пүү ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
97. Газар тариалан эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
98. Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг судлах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөлГазар эзэмших эрхийн гэрчилгээний лавлагаа
99. Газар эзэмших эрхийн лавлагаа
100. Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх
101. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн шүүхийн шийдвэртэй эсэх лавлагаа
102. Газрын кадастрын нэгж талбарын тодорхойлолт
103. Газрын тос, эрдэс баялгийн тээвэрлэлт хийх /Улс хоорондын, уртын/ зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл
104. Газрын төлбөр төлөх
105. Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
106. Галт зэвсгийн алба

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ