Цөөн үгээр

- Тийрэг 3-р багийн ''Хонхор'' Ухаалаг худагтай боллоо - ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Иргэдийн өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Нийтэлсэн: 10 сарын өмнө Үзсэн: 135

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол


Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг -утас: 70366666 (Ажлын цагаар), Цагааннуур З.Д.Т.Г  facebook цахим хаяг, tsagaannuur.se.gov.mn веб хуудсаар хүлээн авна 

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

 “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Шаардлагатай бол  уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.