Цөөн үгээр

- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай захирамж гарлаа. - Цагааннуур сумын 1-р цэцэрлэгийн 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл - 2-р цэцэрлэгийн 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 123 Мал тэжээвэр амьтад, малын хашаа, худгийн тооллого явуулж, дүн гаргах тухай 2019-12-13 2019-12-13 Файл татах
2 110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-19 2019-10-19 Файл татах
3 107 Дулаан хангамжийн байдалд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-17 2019-10-17 Файл татах
4 108 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-10-15 2019-10-15 Файл татах
5 106 Малын эмч нарын анхдугаар хуралд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-14 2019-10-14 Файл татах
6 105 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-10-08 2019-10-08 Файл татах
7 100 Хоггүй цэвэрхэн Цагааннуур аяныг зохион байгуулах тухай 2019-09-25 2019-09-25 Файл татах
8 90 БРУЦЕЛЛЁЗ ӨВЧНИЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГА ХИЙХ ТУХАЙ 2019-09-02 2019-09-02 Файл татах
9 86 Ургац тогтоох урьдчилсан баланс гаргах тухай 2019-08-14 2019-08-14 Файл татах
10 73 Улсын үзлэгт бэлтгэх тухай ажлыг эрчимжүүлэх, ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-06-23 2019-06-23 Файл татах
11 67 Соёололтын үзлэг явуулах тухай 2019-06-13 2019-06-13 Файл татах
12 59 БОГ МАЛД ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУХАЙ 2019-05-29 2019-05-29 Файл татах
13 60 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-28 2019-05-28 Файл татах
14 26 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
15 54 Тээврийн хэрэгсэлийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2019-05-14 2019-05-14 Файл татах
16 63 Хурдан морины уралдаан болон бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай 2019-05-13 2019-05-13 Файл татах
17 24 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2019-05-04 2019-05-04 Файл татах
18 48 Архив бичиг хэргийн улсын үзлэгт бэлтгэх тухай 2019-04-29 2020-04-29 Файл татах
19 36 БАЙГУУЛЛАГА БҮР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГОТОЙ БОЛОХ, ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ 2019-04-09 2020-04-29 Файл татах
20 30 Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх , таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-03-18 2020-04-29 Файл татах
21 29 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2019-03-12 2019-03-12 Файл татах
22 29 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2019-03-12 2020-04-29 Файл татах
23 24 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоон ажиллах тухай 2019-03-04 2019-03-04 Файл татах
24 23 Хорио цээрийн дэглэм бууруурлах тухай 2019-03-04 2020-04-29 Файл татах
25 19 Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай 2019-02-26 2020-04-29 Файл татах
26 17 хурдан морины уралдааны талаар авах арга хэмжээ 2019-02-02 2020-04-29 Файл татах
27 11 Мал амьтаны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-28 2020-04-29 Файл татах
28 9 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2019-01-24 2020-04-29 Файл татах
29 8 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2019-01-21 2019-01-21 Файл татах
30 8 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2019-01-21 2020-04-29 Файл татах
31 135 Мал тэжээвэр амьтны тооллого хийх ажлыг зохион байгуулах 2018-12-02 2018-12-02 Файл татах
32 89 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-13 2018-09-23 Файл татах
33 88 Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-10 2018-09-23 Файл татах
34 80 Өвөлжилтийн бэлтгэх хангах тухай 2018-08-03 2018-08-03 Файл татах
35 68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-28 2018-06-28 Файл татах
36 66 Баяр наадмын салбар хороо байгуулах тухай 2018-06-26 2018-06-26 Файл татах
37 62 Гоц халдварт бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2018-06-19 2018-06-19 Файл татах
38 33 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-04-24 2017-04-24 Файл татах
39 31 Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-24 2017-04-24 Файл татах
40 36 Ой хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-12 2017-04-12 Файл татах
41 25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-28 2017-03-28 Файл татах
42 24 Хоолны эмч ажиллуулах тухай 2017-03-28 2017-03-28 Файл татах
43 23 Сумын хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-27 2017-03-27 Файл татах
44 19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-24 2017-03-24 Файл татах
45 18 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тамдаглан өнгөрүүлэх тухай 2017-03-20 2017-03-20 Файл татах
46 16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
47 61 ЗД-ын 2016 оны 22-р захирамж 2016-12-07 2016-12-07 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ